Brødrene Sønmør AS er lokalisert på Tolga i Nord-Østerdal Vi har over 30 års erfaring i bransjen

Vi utfører alt innen graving:

 • Masseforflytning og transport
 • Opparbeiding av tomt
 • VA-anlegg
 • Kabelgraving (strøm, fiber, telefon)
 • Vegarbeid (grøfting og drenering
 • Stolpehus og stolpegraving
 • Riving
 • Brøyting og strøing
 • Tining av stikkrenner, vann og avløp
 • Teletining, byggvarme, herding av betong
 • Gjennomslag

Vi leverer:

 • Grus og pukk
 • Matjord
 • Markisolasjon, XPS
 • Fiberduk
 • Rør og rørdeler

Hyttetomter

Hyttetomter ved Langsjøen Båthavn i Øversjødalen. Her er det gode muligheter for jakt og fiske, fjellturer, molte og skiturer i fredelige omgivelser.
Det er 8 tomter tilgjengelig.

Les mer...